Metne ilişkin Sorular Oluşturma - Mendil Altında

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Bu etkileşimli alıştırmada, ''Mendil Altında'' adlı metinle ilgili ekranda verilen yanıtlar için doğru soruları belirleyiniz.