Metinden Seçilen Kelimelerin Anlamlarını Belirleme - İki Yanaşma

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Bir cümlede bir kelimenin yerine eş anlamlı başka bir kelime kullanıldığında cümlenin anlamında bir değişiklik olmaz.

Bu etkileşimli alıştırmada, verilen cümlenin anlamını bozmayacak şekilde verilen kelimeler arasından en uygun olanların seçilmesi beklenmektedir.