Metin Tamamlama

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Bu etkileşimli alıştırmada, bır kısmı verilen metnin, resimler doğrultusunda tamamlanması istenmektedir.