Metallerin Özellikleri

Fen Bilimleri - Canlandırma

Metaller parlak görünür. Şekil verilerek tel ve levha haline getirilebilirler. Elektrik ve ısı iletkenlikleri çok fazladır. Cıva hariç bütün metaller oda sıcaklığında katı halde bulunur. Elektron verme yatkınlıkları nedeniyle katyon olma eğilimindedirler. Periyodik tablonun sol ve orta kısmında yer alırlar. Alkali metaller, toprak alkali metaller ve geçiş metalleri gibi alt grupları bulunur.

Metallerin fiziksel ve kimyasal özellikleri açıklanır. Periyodik tablodaki yeri gösterilir. Metallerin alt grupları hakkında bilgi verilir.