Mesleklerin Ortaya Çıkışı

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Mesleklerin ortaya çıkışı hakkında anlatımlar içeren bir canlandırmadır. Mesleklerin ortaya çıkışında etkili olan ihtiyaç kavramına değinilmektedir.

Mesleklerin ortaya çıkışı hakkında anlatımlar içeren bir canlandırmadır.