Merkez Açı

Matematik - Canlandırma

Köşesi çemberin merkezinde olan, kolları çemberi iki farklı noktada kesen ve ölçüsü 0º ve 180º arasında olan açıya merkez açı denir.

Merkez açı ile ilgili konu anlatımında merkez açın çember üzerindeki yerini ve nasıl oluştuğunu görebilirsiniz.