Mehmet Nuri Conker

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Biyografi

Mehmet Nuri Conker (1882-1937) Asker ve siyasetçi Nuri Conker 1882'de Selanik'te doğdu. Selanik Askeri Rüştiyesi ve Manastır Askeri İdadisi'nden sonra, 1902'de Harp Okulu'nu, 1905'te Harp Akademisi'ni bitirdi. 1909'da 31 Mart İsyanı'nı bastırmak için Selanik'ten yola çıkan ve Hareket Ordusu olarak bilinen Üçüncü Ordu'ya katıldı. Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, Çanakkale Anafartalar ve Conkbayırı Muharebeleri'ne katıldı.

Birçok savaş alanında Mustafa Kemal'le birlikte çeşitli başarılara imza atan asker ve siyasetçi Mehmet Nuri Conker'in hayatı ile ilgili ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.