Mehmet Fuad Köprülü

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Biyografi

Tarihçi, edebiyat araştırmacısı ve siyaset adamı olan Mehmet Fuad Köprülü, 1890'da İstanbul'da doğmuştur. 1909'da Servet-i Fünun edebiyatçılarına tepki olarak doğan Fecr-i Ati topluluğuna katılmıştır. İstanbul Üniversitesi'nde dekanlık yapmıştır. 1935’te siyasete atılan Köprülü, 1943 yılına kadar Kars milletvekilliği yapmıştır. Türkiye'nin NATO'ya girme sürecinde en etkin rolü oynayan Fuad Köprülü, 1966’da İstanbul'da vefat etmiştir.

Mehmet Fuad Köprülü'nün hayatı ile ilgili ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.