Mecazlı Anlam - Alıştırma

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Bu etkileşimli alıştırmada, deyimlerin ve mecazlı ifadelerin anlamları ile eşleştirilmesi istenmektedir.