Manastır'ın Mustafa Kemal'in Hayatındaki Yeri

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Mustafa Kemal Atatürk, 1896 yılında Askeri İdadi'de okumak amacıyla Manastır şehrine gelmiştir. Lise yılları Mustafa Kemal'in düşüncelerinin olgunlaştığı yıllardır. Burada çeşitli alanlarda kendisini geliştirmek için özel çaba harcamıştır. Manastır kentinde geçen askeri lise döneminde tanıştığı kişiler, okuduğu yazarlar, şehirde yaşanan olaylar Mustafa Kemal'in kişiliğinin oluşum ve gelişiminde önemli bir rol oynamıştır.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Manastır şehrinde yer alan Askeri İdadi yıllarına ilişkin bilgilere yer verilmektedir.