Malazgirt Savaşı

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Malazgirt Savaşı 1071 yılında Bizans kuvvetleri ile Selçuklu kuvvetleri arasında gerçekleşti. Selçuklular savaşı kazandı. Malazgirt Savaşı sonrası yapılan antlaşmaya göre Bizans Devleti’nin, her yıl Selçuklu Devleti’ne vergi vermesi, Selçuklulara askeri yardımda bulunması ve Antakya, Urfa ve Malazgirt’i Selçuklulara bırakması sağlandı.

Anadolu’nun kapılarının Türklere açılmasında önemli rolü olan ve 1071 yılında Bizans İmparatorluğu ve Büyük Selçuklu Devleti arasında meydana gelen Malazgirt Savaşı’nın nedenleri, savaşın gelişimi ve sonuçları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.