Madenler

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Madenin tanımı ve ülkemizdeki maden yatakları belirtilmektedir. Maden çıkarma işlemi için gerekli özellikler açıklanmaktadır. Ülkemizde demir, bakır, krom, boksit, bor mineralleri ve tuz yataklarının bulunduğu vurgulanmaktadır. Maden çıkarma işleminin yapılabilmesi için imkanların elverişli olmaması, birçok madenin çıkartılıp işlenmesinin büyük harcamalara neden olacağı anlatılmaktadır. Madenlerin önemi dikkate alınarak Etibank'ın ve Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü'nün kurulduğu belirtilmektedir.