Maddenin Hal Değişimlerinde Isı Alışverişi

Fen Bilimleri - Canlandırma

Çevresinden ısı alan ya da çevresine ısı veren maddeler hal değiştirebilir. Çevreden ısı alarak katı halden sıvı hale geçmesi olayına erime, sıvı halden gaz haline geçmesi olayına buharlaşmaadı verilir. Sadece belirli bir sıcaklıkta sııvının her yerinde gerçekleşen buharlaşmaya ise kaynama denir. Çevreye ısı vererek gaz halden sıvı hale geçmesi olayına yoğuşma, sıvı halden katı hale geçmesi olayına ise donma adı verilir.

Canlandırmada bir beher içindeki buzun ısı aldığında, su buharının da ısı verdiğinde geçirdiği değişimler gösterilmektedir.