Maddenin Hal Değişimi

Fen Bilimleri - İnteraktif Etkinlik

Katı, sıvı ve gaz haldeki maddeler çevreden ısı aldıklarında ya da çevreye ısı verdiklerinde hal değiştirebilir. Hal değişimi belirli sıcaklıklarda gerçekleşir ve o maddenin cinsine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Bu interaktif etkinlikte önce katı haldeki bir maddeyi ısıtıp gaz haline , daha sonra da soğutarak gaz halden katı hale getirmeye çalışacaksınız.