Lozan Barış Görüşmeleri'ne Her İki Hükümetin de Davet Edilmesini Yorumlama

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

Lozan Barış Görüşmeleri'ne hem Osmanlı hem de TBMM Hükümetlerinin davet edilmesinin altında yatan amacı öğrenebilirsiniz.