Lozan Barış Antlaşması

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Etkileşimli Alıştırma

20 Kasım 1922 tarihinde İsviçre’nin Lozan kentinde yapılan Lozan Barış Görüşmeleri'ne; İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Yugoslavya ve TBMM temsilcileri katıldılar. TBMM Hükümeti’ni İsmet Paşa başkanlığında bir heyet temsil etti. İlk tur görüşmelerde, Musul sorunu, kapitülasyonlar, savaş tazminatı ve Osmanlı Devleti’nin borçları gibi konular görüşüldü ama bir uzlaşma sağlanamadı. 23 Nisan 1923’te yeniden toplanan konferans, 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasıyla sonuçlandı.

Bu alıştırmada 25 Temmuz 1923 tarihli bir gazete sayfası hazırlayacaksınız. Gazetede Lozan Barış Antlaşması'nın detayları ile ilgili haberlere yer vermelisiniz.