Londra Konferansı ve Sonuçları

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Birinci İnönü Zaferi TBMM'nin içteki ve dıştaki otoritesini arttırırken, İtilaf Devletleri tarafından Anadolu'nun paylaşılması ile ilgili görüş ayrılıklarını da derinleştirmiştir. Bu durum üzerine İtilaf Devletleri; Anadolu politikalarını gözden geçirmek, Yunanistan'a taarruz hazırlıkları yapabilmesi için zaman sağlamak ve Sevr Antlaşması'nda küçük değişiklikler yaparak TBMM'ne kabul ettirmek amacıyla Londra'da bir konferans toplamaya karar vermişlerdir.

İtilaf Devletleri'nin Ankara Hükümeti'ni Londra Konferansı'na davet etme süreci, TBMM'nin Londra Konferansı'na katılma amaçları, Londra Konferansı'nda Tevfik Paşa'nın tavrı, Londra Konferansı'nda TBMM' ye sunulan teklifler ve TBMM'nin Londra Konferansı'na katılmasının sonuçları anlatılmaktadır.