Londra Konferansı Sürecinde Yaşananlar

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

İtilaf Devletleri; Anadolu politikalarını gözden geçirmek, Yunanistan'a taarruz hazırlıkları yapabilmesi için zaman sağlamak ve Sevr Antlaşması'nda küçük değişiklikler yaparak TBMM'ne kabul ettirmek amacıyla Londra'da bir konferans toplamaya karar vermişlerdir. İtilaf Devletleri konferansta, Osmanlı Hükümetini temsil edecek heyet içerisinde Mustafa Kemal'in ya da TBMM'nin yetki vereceği birisinin de bulunmasını istemişlerdir. Fakat Mustafa Kemal, TBMM'nin Osmanlı Hükümeti'nden ayrı olarak ve doğrudan doğruya bir davet aldığı takdirde konferansa katılabileceğini bildirmiştir. Bu tavır üzerine İtilaf Devletleri, İtalya aracılığıyla TBMM Hükümeti'ni Londra Konferansı'na resmen davet etmek zorunda kalmışlardır.

İtilaf Devletleri'nin Londra Konferansı'na Büyük Millet Meclisi'ni değil, Osmanlı Hükümetini davet etmesi üzerine Mustafa Kemal ve TBMM temsilcileri arasında geçen konuşma aktarılmaktadır.