Lidyalılar

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

M.Ö. 1200’lerde Gediz ve Küçük Menderes vadileri arasındaki bölgeye yerleşen Lidyalılar, Kral Giges Dönemi’nde devletlerini kurmuşlardır. Lidya Devleti’nin başkenti, Manisa’nın Salihli ilçesi yakınlarında bulunan Sardes antik şehridir. Ticaret alanında gelişmiş olan Lidyalılar, kara ticaretine büyük önem vermişler, başkentleri Sardes’ten başlayarak Mezopotamya’ya kadar uzanan Kral Yolu’nu yapmışlardır. Parayı icat ederek uygarlık tarihine çok önemli bir katkıda bulunmuş olan Lidyalılar, ayrıca paraya dayalı ekonomiye geçerek bir başka ilki de gerçekleştirmişlerdir. Lidya Devleti, Pers saldırıları sonucunda M.Ö. 546’da yıkılmıştır.

Lidyalılar ile ilgili konu anlatımında, Anadolu uygarlıklarından biri olan Lidya Devleti'nin siyasi tarihi, ekonomisi ve diğer önemli özelliklerine ilişkin bilgileri bulabilirsiniz.