Lider Türkiye

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Ülkemizin uluslararası alanda üstlendiği rollerin örnekleri anlatılır.