Lale Devri

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Lale Devri, 1718’de imzalanan Pasarofça Antlaşması ile başlayan ve 1730’da Patrona İsyanı’na kadar geçen zaman dilimidir. Bu dönemde matbaanın Osmanlı Devleti’nde ilk kez kullanılmaya başlanması, birçok eserin Türkçeye çevrilmesi, çiçek aşısının ilk kez uygulanması, Yalova’da bir kağıt fabrikasının kurulması, İstanbul’da bir kumaş fabrikasının açılması ve yeniçerilerden oluşan bir itfaiye bölüğünün oluşturulması gibi birçok yeni gelişme yaşanmıştır.

Osmanlı Devleti’nde Lale Devri olarak adlandırılan döneme ait gelişmelerin yer aldığı bu canlandırmayı izleyerek dönemde gerçekleştirilen ıslahatlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.