Laiklikle Gelen Değişim

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Etkileşimli Alıştırma

Laiklik, devlet ve din işlerinin ayrı tutulması anlamına gelmektedir. Yeni Türk Devleti’nin laiklik ilkesini benimsemesiyle; din ve devlet işleri birbirinden ayrı tutulmuş, toplumsal ve siyasal düzendeki tüm kurallar akıl ve bilime dayandırılmıştır.

Laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan bazı yeniliklerin belirlenmesi istenmektedir.