Laiklik ve Siyasal Yaşam

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Laiklik, devlet ve din işlerinin ayrı tutulması anlamına gelmektedir. Laiklik kavramı Osmanlı siyasal yaşamında 19.yüzyıldan sonra kendini göstermeye başlamıştır. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasından sonra saltanatın kaldırılması, halifelik kurumuna son verilmesi, Şeriye ve Evkaf Vekaleti’nin kapatılması, laik devlet düzenine geçiş için en önemli adımlar olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nde laiklik kavramı kendini iki önemli esasla ortaya koymuştur. Bunlardan birisi devlet işleriyle din işlerinin tamamıyla birbirinden ayrılması, bir diğeri ise devlet düzeninde her türlü uygulamanın akıl ve bilime dayanması olmuştur.

Laiklik kavramının gelişimi ve Kurtuluş Savaşı'nın ardından laik bir düzen oluşturmak için siyasal yaşamda yapılan düzenlemeler hakkında bilgi edinebilirsiniz.