Laik Sözcüğünün Kökenini Anlamını ve Süreç İçindeki Değişimini Açıklama

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

Laik sözcüğünün kökenini ve bu sözcüğün Türkçe’ye hangi dilden geçerek, geçmişten günümüze nasıl bir değişim geçirdiğini öğrenebilirsiniz.