Laik Devlet Düzeninde Dinsel Kurallar ile Hukuk Kuralları Arasında Nasıl Bir İlişki Olduğunu Belirtme

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

Laik devlet düzeninde dinsel kurallar ile hukuk kuralları arasındaki nasıl bir ilişki olduğunu görebilirsiniz.