Kuvvetin Ölçülmesi

Fen Bilimleri - Canlandırma

Kuvvet ölçmek için kullanılan aletlere dinamometre adı verilir. Dinamometreler içlerinde bulunan yaylar sayesinde uçlarına asılan kütleye uygulanan kuvveti ve yayda ne kadarlık uzamaya sebep olucağını gösterir. Kütle miktarı arttıkça, yaya uygulanan kuvvet ve buna bağlı olarak uzama miktarı da artar.

Canlandırmada yaya asılan bir cismin kütlesine uygulanan kuvvet ve yayda meydana getireceği uzama miktarları tespit edilmekte ve dinamometrelerin çalışma prensibi örnek üzerinden açıklanmaktadır.