Kuva-yı Milliye

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasından sonra İtilaf Devletleri Anadolu'yu işgal etmeye başlamışlardır. Ateşkes hükümlerine göre Osmanlı ordusu terhis edildiğinden bu işgaller karşısında anayurdu koruyacak silahlı bir güç kalmamıştır. Türk halkının işgallere ve azınlık eylemlerine karşı kendi kendini savunma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyacı karşılamak üzere bir yandan yararlı cemiyetler kurulurken öte yandan Kuva-yı Milliye adı verilen birlikler doğmuştur. Eli silah tutan ve vatanın kurtuluşu için mücadele etmeye karar veren herkes bu oluşum içerisinde görev almaya başlamıştır.

Kuva-yı Milliye birliklerinin faaliyetleri ve Kuva-yı Milliye birliklerinin tasfiye nedenleri açıklanmaktadır.