Kutup Noktaları

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Dünya ekseninin Dünya’yı deldiği düşünülen noktalarına kutup noktaları denir. Bu noktalardan kuzeydekine Kuzey Kutup Noktası, güneydekine ise Güney Kutup Noktası denir.

Kutup noktaları ile ilgili konu anlatımında kutup noktalarının tanımı görebilirsiniz. Kuzey ve güney kutuplarının Ekvator'a göre konumlarını öğrenebilirsiniz.