Kütle ve Sıcaklık Değişimi İlişkisi

Fen Bilimleri - İnteraktif Etkinlik

Bu etkinlikte, ısı alan maddenin sıcaklığında meydana gelen değişimin, maddenin kütlesi ile ilişkisi incelenmektedir