Kurultay

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Orta Asya’da yaşamış Türk devletlerinde hükümdarlara kağan adı verilirdi. Kağanların oğulları, devlet işlerine alışmak üzere tecrübeli devlet adamlarının yanında yetişirler sonra devletin sağ veya sol kanadına vali olurlardı. Kağanlara egemenliğin tanrı tarafından verildiğine dair bir inanış vardı. 

Bu konu anlatımında, Orta Asya’da yaşamış Türk devletlerinde devlet yönetimi anlatılmaktadır.