Kurtuluş Savaşı'nın Hazırlık Döneminde Yapılan Çalışmaları Milli Egemenlik Kavramı Açısından Yorumlama

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık döneminde alınan ve ulusal egemenlik vurgusu içeren kararları öğrenebilirsiniz.