Kurtuluş Savaşı'nda Mücadele Edilen Cephelerde Yaşanan Gelişmeleri ve Sonuçlarını Belirtme

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

Kurtuluş Savaşı’nda Doğu, Güney ve Batı Cephelerinde yaşanan işgaller ve bu işgallerin son bulması sürecinde yaşanan gelişmeler hakkında bilgi edinebilirsiniz.