Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Birinci Dünya Savaşı'nın başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmış ve Anadolu toprakları işgal edilmiştir. Bu durum karşısında Osmanlı Hükümeti direnç gösterememiştir. Buna karşın Türk halkı pes etmemiş ve topyekün bir savaşa girişerek, Milli Mücadele'yi yani Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştır. Kurtuluş Savaşı'nda, Türk halkı doğuda Ermenilere, güneyde Fransız ve Ermenilere, batıda ise Yunanlılara karşı direnişe geçmiştir.

Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında işgal edilen topraklarda Türk halkının direnişleriyle çeşitli cephelerde yapılan mücadeleler ve yurdun düşman işgalinden kurtarılması anlatılmaktadır.