Küresel Aynalar

Fen Bilimleri - Canlandırma

Yansıtıcı yüzeyleri küresel olan aynalar küresel aynalar olarak adlandırılır. Işığı bir noktada toplayan ya da bir noktadan çıkıyormuş gibi dağıtan küresel aynalar çukur ayna ve tümsek ayna olmak üzere ikiye ayrılır. Çukur aynalar ışığı odak noktası adı verilen noktada toplarken tümsek aynalar ise aynaya paralel gelen ışınları ayna arkasındaki odaktan çıkıyormuş gibi dağıtır. Yansıyan ışığın uzantıları da odak noktasında kesişir.

Bu canlandırmada küresel aynaların tanımı yapılarak küresel ayna çeşitleri olan çukur ve tümsek aynalarda görüntü oluşumunun nasıl olduğu açıklanmaktadır.