Kromozomların Önemi

Fen Bilimleri - Canlandırma

Her canlının hücrelerinde, o canlı türüne özgü belirli sayıda kromozom bulunur. Çok hücreli canlıların vücut hücrelerinde kromozomlar çiftler halindedir.

Kromozomlar ile ilgili konu anlatımında, kromozom sayısı ile canlıların gelişmişliği arasında bir ilişki olmadığını, farklı canlı türlerinin aynı kromozom sayısına sahip olabileceğini görebilirsiniz.