Krom

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Kromun özellikleri, kullanım alanları, yurdumuzda krom yataklarının bulunduğu bölgeler verilmektedir. Ülkemizin, Dünya krom pazarında önemli bir yere sahip olduğu vurgulanmaktadır.