Kovalent Bağ

Fen Bilimleri - Canlandırma

Ametal atomları arasında, elektronların ortaklaşa kullanılmasıyla kovalent bağ kurulur. Doğada moleküler halde bulunan bütün elementler kovalent bağ içerir.

Kovalent bağ konu anlatımında, kovalent bağın hangi elementler arasında ve nasıl oluştuğunu görebilirsiniz.