Kösedağ Savaşı

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

1243 yılında Moğollar ile girdiği Kösedağ Savaşı'nı kaybeden Türkiye Selçuklu Devleti, merkezi otoritesini tamamen yitirmiş ve Moğol egemenliğine girmiştir.

Türkiye Selçuklu Devleti ile Moğollar arasında 1243 yılında yapılan Kösedağ Savaşı ve sonuçları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.