Kore Savaşı ve Türkiye

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

ABD ile SSCB arasında 1945 yılından sonra soğuk savaş dönemi olarak nitelendirilen bir süreç başlamıştır. Bu dönemde ABD ve SSCB, Kore’de kendi çıkarları doğrultusunda kurdukları hükümetlerle Kore coğrafyasını SSCB kontrolündeki Kuzey Kore ve ABD kontrolündeki Güney Kore olarak ikiye ayırmışlardır. Kuzey Kore’nin Güney Kore’ye savaş ilan etmesiyle birlikte uluslararası gerilim artmıştır. Birleşmiş Milletler Örgütü’nün ABD dış politikası doğrultusunda Güney Kore’ye yardım edilmesi isteği üzerine Türkiye, 25 Temmuz 1950 tarihinde 4500 kişilik bir askeri kuvveti Kore’ye göndermiştir.

Bu konu anlatımında, Kore Savaşı ve bu savaşta Türkiye'nin izlediği politika ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz.