Koordinat Sistemini Gözlemleme

Matematik - Etkileşimli Alıştırma

Bu interaktif etkinlikte koordinat sistemi üzerinde bir sıralı ikiliyi ve koordinat sistemini oluşturan bileşenleri gözlemleyeceksiniz.