Koordinat Sisteminde Yansıma

Matematik - İnteraktif Etkinlik

Yansıma işlemi x-eksenine göre yapıldığında, noktaların hareketi y-ekseni boyunca olur. Diğer bir deyişle, noktalar, apsis değerleri değişmeden y-ekseni boyunca hareket eder. Noktaların bulunduğu yer, y-ekseninin pozitif ve negatif değerlerinin olduğu bölgelerde değiştiği için, köşe noktalarının ordinatlarının işaretleri değişmektedir. Yansıma işlemi y-eksenine göre yapıldığında ise noktaların hareketi x-ekseni boyunca olur. Diğer bir deyişle, noktalar, ordinat değerleri değişmeden x-ekseni boyunca hareket eder. Noktaların bulunduğu yer, x-ekseninin pozitif ve negatif değerlerinin olduğu bölgelerde değiştiği için, köşe noktalarının apsislerinin işaretleri değişmektedir.

Bu interaktif etkinlikte düzlemsel bir şeklin x-eksenine ve y-eksenine göre yansımasının nasıl belirlendiği anlatılmaktadır.