Koordinat Sisteminde Öteleme

Matematik - İnteraktif Etkinlik

Öteleme x-ekseni boyunca yapıldığında, noktaların hareketi de x-ekseni boyunca olur. Noktalar kaç birim sağa öteleniyorsa, apsislerin değerleri o kadar artar. Noktalar x-ekseni boyunca ötelenirken, x-eksenine olan uzaklıkları değişmediği için, noktaların ordinatları değişmez. Benzer şekilde, noktalar sola ötelendiğinde de kaç birim öteleniyorsa, apsislerin değerleri o kadar azalır. Öteleme y ekseni boyunca yapıldığında, noktaların hareketi de y ekseni boyunca olmaktadır. Noktalar kaç birim aşağı öteleniyorsa, ordinatın değerleri o kadar azalır. Noktalar y-ekseni boyunca ötelenirken, y-eksenine olan uzaklıkları değişmediği için, noktaların ordinatları değişmez. Benzer şekilde, noktalar yukarı ötelendiğinde de kaç birim yukarı öteleniyorsa, ordinatların değerleri o kadar artar.

Bu interaktif etkinlikte düzlemsel bir şeklin x-eksenine ve y-eksenine boyunca ötelenmeleri sonucu oluşan görüntülerinin nasıl belirlendiği anlatılmaktadır.