Koordinat Sisteminde İki Nokta Arasındaki Uzaklığı Bulma

Matematik - Canlandırma

Koordinat sisteminde iki nokta arasındaki uzaklığı bulmak için, noktaların yerini belirten sıralı ikililerin apsislerinin büyük olanından küçük olanı çıkardığımızda, noktalar arasındaki yatay uzunluğu buluruz. Noktaların yerini belirten sıralı ikililerin ordinatlarının büyük olanından küçük olanı çıkardığımızda, noktalar arasındaki dikey uzunluğu buluruz. Yatay ve dikey uzunluklar birbirine dik olduğundan, bu iki uzunluk ve iki nokta arasındaki uzunluk bir dik üçgen oluşturur. Burada ise artık Pisagor bağıntısından faydalanırız. Apsislerin farkının karesi ile ordinatların farkının karesinin toplamı bize iki nokta arasındaki uzunluğun karesini verir. Bu toplamın karekökü ise iki nokta arasındaki uzaklığı verir.

Bu canlandırmada koordinat sisteminde iki noktanın arasındaki uzaklığı Pisagor bağıntısından faydalanarak nasıl bulduğumuzu göreceksiniz.