Koordinat Sistemi

Matematik - Canlandırma

İki sayı doğrusunun sıfır noktalarında birbirlerine dik kesişmesiyle koordinat sistemi oluşur. Yatay olan sayı doğrusuna apsisler ekseni, dikey olan sayı doğrusuna ordinatlar ekseni ve bu eksenlerin kesiştiği noktaya ise başlangıç noktası ya da orijin denir.

Bu konu anlatımını izleyerek koordinat sistemini ve koordinat sisteminin temel elemanlarını öğrenebilirsiniz.