Kök Türk Devleti

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinden olan Kök Türk Devleti hakkında bilgiler yer almaktadır.