Kıtaların Dağılışı

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Karalar, kuzey ve güney yarım kürelerde eşit dağılmamıştır. Her iki yarım kürede de denizler karalara oranla daha geniş bir alan kaplar. Diğer yandan, kuzey yarım küredeki karaların oranı güney yarım küredekine göre daha fazladır. Bu nedenler kuzey yarım küreye “karalar yarım küresi”, güney yarım küreye “denizler yarım küresi” denir. En eski yerleşmelerin olduğu Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarına eski dünya karaları denir. Batı tarafından sonradan keşfedilen kuzey ve güney amerika kıtalarıyla okyanusya ve antarktika kıtalarına da yeni dünya karaları denir.

Kıtaların dağılışı ile ilgili konu anlatımında Dünya üzerinde karaların ve denizlerin dağılımının nasıl olduğunu görebilirsiniz. Ayrıca kuzey yarım küreye ”karalar yarım küresi”, güney yarım küreye ”denizler yarım küresi” denildiğini öğrenebilirsiniz.