Kırım’ın Osmanlı Himayesine Girişi

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Osmanlı Devleti, Karadeniz’deki ticaret yollarının güvenliğini sağlamak ve bu bölgedeki tüm ticaret yollarının kontrolünü ele geçirmek istiyordu. Bu amaçla Kırım’ın alınması şarttı. Kırım Yarımadası bir Türk devleti olan Kırım Hanlığı’nın elinde bulunuyordu. Yarımadanın kıyılarındaki bazı şehir ve limanlarsa Cenevizlilerin kontrolündeydi. 1475’te büyük bir Osmanlı donanması, Kırım’a gönderildi. Cenevizlilere ait olan kentler, Cenevizlilerin Osmanlılarla savaşmak istememesi üzerine Osmanlılara teslim edildi. Ardından yaşanan taht kavgaları ve Altın Ordu Devleti’ne karşı ayakta durma zorluğu yüzünden Kırım Hanlığı 1477’de Osmanlı himayesine girdi. Kırım’ın Osmanlı Devleti’ne bağlanmasıyla Karadeniz’de Türk egemenliği sağlandı ve Karadeniz ticareti güvenlik altına alındı.

Kırım’ın Osmanlı Himayesine Girişi ile ilgili konu anlatımında, Kırım’ın ne zaman Osmanlı himayesine girdiği, Kırım’ın Osmanlı himayesine girmesinin ne gibi sonuçlar doğurduğu ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.