Kırağılaşma ve Süblimleşme

Fen Bilimleri - Canlandırma

Katı, sıvı yada gaz halde bulunan maddeler çevreden ısı alarak ya da çevreye ısı vererek hal değiştirebilirler. Çevreye ısı vererek gerçekleşen hal değişim olaylardan biri de kırağılaşmadır. Kırağılaşma olayında hava sıcaklığındaki ani değişimin etkisiyle su buharı sıvı hale geçmeden direk katı hale geçer. Bazı maddeler de çevrelerinden ısı alarak katı halden doğrudan gaz haline geçerler. Bu olaya da süblimleşme adı verilir.

Canlandırmada kırağı'nın tanımı yapılarak nasıl oluştuğu açıklanmakta ve ardından süblimleşme olayı örnek üzerinden anlatılmaktadır.