Kip ve Çekimli Fiil - Alıştırma

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Cümlelerde yer alan boşlukları uygun eki getirerek tamamlayın.