Kesirlerle İlgili Problem Çözme

Matematik - İnteraktif Etkinlik

Kesirlerle ilgili problem çözerken, diğer bütün problem durumlarında olduğu gibi öncelikle problem metni dikkatli bir şekilde okunarak, verilen bilgiler ve istenen belirlenmelidir. Kesirlerle ilgili problem çözerken durumu daha iyi anlayabilmek ve çözüm yolunu görebilmek için verilen problemi modellemek faydalı olacaktır. Problemi çözmek için bir plan yapmak, yapılan planı işlem hatalarından kaçınarak uygulamak ve bulunan sonucu  problemi başka bir yoldan çözerek kontrol etmek, problem çözmenin en önemli adımlarındandır.

Bir günlük hayat örneği üzerinden kesirlerle ilgili problem çözmeyi temel alan bu etkinlikte, problemin verilenleri ve istenenlerini belirleyecek, bu bilgilerden yola çıkarak problemin çözümünde kullanılabilecek bir model ve çözüm için bir plan oluşturacaksınız. Daha sonra oluşturduğunuz plana göre problemin nasıl çözüleceğini ve bulduğunuz sonucu nasıl kontrol edebileceğinizi göreceksiniz.